Visselblåsarpolicy

Visselblåsarpolicy

På BM System strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats. Därför är det viktigt för oss som arbetsgivare att det är enkelt att rapportera missförhållanden på ett konfidentiellt och säkert sätt.

Vad kan rapporteras?
Om du misstänker missförhållanden, lag- och/eller regelbrott uppmanar vi dig att rapportera detta som ett visselblåsningsärende.

Exempel på missförhållanden av allmänt intresse som bör rapporteras om:

• Medvetet felaktig bokföring, intern bokföringskontroll eller annan ekonomisk brottslighet.
• Förekommande av stöld, korruption, skadegörelse, bedrägeri, förskingring eller dataintrång.
• Allvarliga miljöbrott eller stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
• Om någon utsätts för allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.
• Andra allvarliga missförhållanden som rör enskildas liv eller hälsa.
• Andra allvarliga missförhållanden som rör företagets vitala intressen.

Vem kan rapportera?
Du kan visselblåsa och få skydd enligt Visselblåsarlagen om du är eller har varit verksam inom BM System. Exempelvis som anställd, arbetssökande, leverantör, även om du har slutat på BM System eller ännu inte börjat kan du rapportera om ett missförhållande.

Hur rapporterar jag?
Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här.

Beskriv vad som hänt så ingående som möjligt, så är det lättare att säkerställa att rätt åtgärder vidtas. Bifoga gärna skriftliga dokument, bilder eller ljudfiler.

Inkludera inte känsliga personuppgifter, till exempel etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, sexuell läggning Du kan vara anonym under hela processen utan att det påverkar ditt rättsliga skydd.

Hur hanteras rapporteringen?
Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

Har du fler frågor?
Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden eller personuppgifter läs gärna nedanstående dokument:

Fullständig visselblåsarpolicy (pdf)
Sekretesspolicy