Vetlanda väljer B&M som konsulter för ruttoptimering av kommunens skolskjutsar

Vetlanda kommun behövde hjälp med optimering av sina skolskjutsar, och efter genomförd upphandling föll valet på B&M Systemutveckling.

-Ett spännande projekt som vi hoppas fler kommuner runt om i landet studerar, säger Lars Mauritzson.

Det finns mycket resurser att spara på att optimera även denna typ av verksamheter i form av minskade utsläpp, höjd kvalitet och minskat fordonsslitage.
Inte minst kommer det passagerarna tillgodo då bussen kommer att ta den effektivaste vägen och därmed förkortas såväl väntetider som restider.