Produktområden

Så fort en anställd lämnar kontoret minskar möjligheterna att styra, leda verksamheten dramatiskt.

När arbetsledaren inte är säker på var de anställda är, vad de gör eller när de är klara, är det svår att utnyttja resurserna effektivt. Det är också svårt att ge korrekt information till kunder om vad som egentligen pågår. Uppföljning och kvalitetssäkring på utfört arbete försämras samtidigt som underlag för fakturering gärna kommer på villovägar. Ensamarbete i fält kan också upplevas otryggt för de anställda.

Dessa problem är gemensamma för alla verksamheter med mobila resurser. Med våra ledningssystem baserade på GPS-teknik och digital orderhantering försvinner dessa problem samtidigt som lönsamheten ökar med 15-20%.