Vägassistans Stockholm firar 20 år!

B&M gratulerar Vägassistans Stockholm på 20-årsjubiléet.

Vi är stolta över att ha varit en del av denna framgångsrika verksamhet ända sen starten!

Om Vägassistans Stockholm
I den intensiva Stockholmstrafiken kan även en mindre incident snabbt utvecklas till en stor trafikstörning med långa köer och en stressig arbetsmiljö för Räddningstjänsten och andra som arbetar på vägarna. Det kan vara ett föremål som tappas från ett fordon, ett motorhaveri eller en större trafikolycka. Vägassistans kom till i samarbete mellan dåvarande Vägverket och Stockholm stad, för att minska trafikstörningar och bidra till en säkrare arbetsmiljö för alla som arbetar på vägarna.

Vägassistans styrs från Trafik Stockholm.

– Med vägassistansens fordon skyddar vi oskyddade trafikanter och tar bort hinder samt bidrar till framkomligheten. Med bilarna kan vi snabbt vara ute och dirigera om trafik, stänga av påverkade körfält och synliggöra hinder i tunnlar, så att Räddningstjänsten kan jobba säkrare och snabbare vid en olycka, och samtidigt underlätta för övrig trafik att passera en olycksplats på ett säkert sätt, säger Stefan Lindgren, chef för Trafikverkets underhållsdistrikt Öst/Stockholm.

Om B&M och Vägassistans
B&M levererar ett integrerat system för styrning och ledning av vägassistans fordon. Lösningen omfattar orderhantering, återrapportering och positionering. Systemet är integrerat i Trafik Stockholms NTS.