VägAssistans i Stockholm utökar med fler bilar

Trafikverkets Vägassistans i Stockholm utökar antalet fordon som kommer att ha B&Ms programsystem TASS installerat för dirigering, uppföljning och positionering av bilarna.