• Uppkopplade sopkorgar ger minskad nedskräpning och effektivare tömningar

  Case stories

  Håll Sverige Rent är en ideell och oberoende stiftelse som engagerar sig i att förbättra hanteringen av skräp och avfall för att effektivt minska nedskräpningen i det offentliga rummet. BM System jobbar idag aktivt med Sveriges största installation av uppkopplade sopkorgar. Genom att samla in data och optimera rutten skapas förutsättningar för en effektivare avfallshantering och minskad nedskräpning.

  En rapport publicerad av Håll Sverige Rent visar att nedskräpning i den offentliga utomhusmiljön kan skada människors tillit och förtroende för olika samhällsaktörer. Det kan också påverka upplevelsen av osäkerhet i bostadsområden, närområden och samhället som helhet. Å andra sidan motiveras datadriven avfallshantering ofta av reducerade transportkostnader, även om detta endast utgör en mindre del av de totala besparingarna i digitaliseringsprojekt. I själva verket visar resultaten från det pågående projektet, där 434 sopkorgar har anslutits och BM Systems ruttoptimering genererar arbetsordrar för att tömma korgarna i tid, att det finns andra intressanta effekter.

  Resultaten från den första fasen av projektet talar för sig själva:

  • En minskning av antalet tömningar av sopkorgar med cirka 27%, baserat på behov och minst var sjunde dag för generell tillsyn och för att undvika miljöproblem som lukt.
  • Nästan inga klagomål från allmänheten om överfulla papperskorgar.
  • Markant minskad nedskräpning i närheten av uppkopplade sopkorgar.
  • Betydligt jämnare arbetsbelastning för utföraren, med lika långa rundor per dag jämfört med de tidigare mycket långa måndagarna och fredagarna.

  Projektfas två är nu igång och fokuserar på optimering för att minska körsträckorna. Dessutom kommer analyser av genererade avfallsmängder att ge underlag för att bestämma lämplig kärlstorlek på olika platser och om det behövs balansering av antalet korgar på vissa platser.