Två nya Galileo-satelliter uppskjutna

Europa (ESA) håller på att ta fram en egen motsvarighet till det amerikanska GPS-systemet som heter Galileo.
I slutet av förra veckan skickades ytterligare två satelliter upp vilket innebär att det nu finns totalt 8 satelliter i omloppsbana. Tyvärr misslyckades uppskjutningen av satellit 5 och 6 som hamnade i fel omloppsbana och som skapat förseningar i projektet.
Det krävs minst 24 satelliter för att täcka hela jordens yta och planen är att skicka upp totalt 30 st för att ha några i reserv. Som planen ser ut nu kommer systemet vara i fullt bruk ca år 2020.

Galileo kommer bl a att ge 1 meters positionsnoggrannhet som standard.