Totalkoll på varenda trailer

Här är historien om hur ett bromssystem till en trailer samtidigt kan hålla reda på var trailern befinner sig, hur mycket den lastats, hur många och långa pauser föraren har tagit och när trailern behöver komma in på service. Samtidigt är det en historia om stora kostnadsbesparingar och effektivisering av transportsektorn.

Paul Woolford är produktchef Telematik på Haldex. Han har inte bara totalkoll på de trailers som Haldex bromssystem sitter i. Han vet också hur systemet sparar pengar åt transportföretagen, vilket är viktigt i en konkurrensutsatt bransch.

– Förr kunde en ägare till ett medelstort transportföretag hålla reda på sina dragbilar och trailers genom att ha informationen om alla bilar i huvudet eller på papper. Idag är det IT-systemet som levererar information till honom, berättar han.

Men vi tar det från början. Haldex levererar tryckluftskomponenter och bromssystem för bland annat trailers. Genom olika samarbeten, bland annat med B&M Systemutveckling, har man utvecklat ett avancerat system som via CAN-bus är kopplat till bromssystemet. Allt för att skapa kundnytta för både transportkund och fordonsägare.

Systemet är i grunden till för positionsbestämning, byggt på GPS-teknik och rapportering via GPRS. Genom att logga in i systemet via webben kan transportföretaget få information om var alla deras trailers befinner sig, en logg på hur de har rört sig och hur länge och var de har stått stilla.

Kontroll över flottan

Denna information är naturligtvis väldigt användbar för att kunna planera alla körningar och ha kontroll över sin flotta. Tidigare fick man leta reda på en bil som inte kom fram i tid, genom att ringa och söka. Leveranser försenades, men framför allt informationen. Idag kan man förvarna kunden om att det finns risk för att en leverans är sen, på grund av att färjan var sen eller andra orsaker.

Genom ett antal funktioner finns möjligheten att lägga in parametrar som exempelvis varnar om en trailer står still för länge eller om trailern åker en annan väg än vad som är planerat.

– Med det här systemet effektiviserar man också genom att överblicken gör det enklare att till exempel ge trailern returgods från sin destination. Den slipper gå tom hem, och den bil som är närmast kan ta körningen. Detta minskar naturligtvis kostnaderna och ökar servicegraden, säger Paul Woolford.

Personlarm

Vissa speditörer har också kopplat till ett larm till systemet. Både personlarm och inbrottslarm är vanligt. Transportörer som kör dyrbart gods kan utsättas för stölder och rån, så detta blir allt vanligare. Ibland kommer kraven från den som äger godset. Vissa kunder har till exempel krav på sina speditörer att bilar och trailers ska ha ett dörrlarm som slår till om dörren öppnas vid fel tillfälle, på fel plats, för lång tid eller om föraren inte först har anmält att han ska öppna.

”BM har en hög kompetens och det är vad våra kunder kräver” Paul Woolford, Haldex

Försäkringsbolagen är också intresserade av detta, de vill minska utbetalning av ersättning för försvunna trailers och stulet gods. Positioneringssystemet har visat sig vara mycket användbart i de fall då en hel bil eller trailer har blivit stulen.

– Vi hade ett fall för något år sedan då en trailer blev stulen från en hamn i Tyskland. Den spårades till Polen och polisen kunde söka upp den och gripa föraren, berättar Paul Woolford. Det är något som är näst intill omöjligt utan ett övervakande system.

Systemet håller inte bara reda på var trailern är och ”har för sig”, det kan också se hur mycket last som finns, varnar om det blir överlast och har koll på slitaget. Naturligtvis finns information om hur bromsarna slits, men även hur hårt trailern körs, hur fort den körs och hur kraftiga inbromsningar som görs. Det ger en körlogg som visar hur föraren hanterar sin bil och trailer och ger samtidigt information för service.

Vissa transportföretag länkar serviceinformationen direkt till verkstäderna. Tack vare att verkstaden i förväg vet vad som är fel, kan de förbereda med reservdelar i väntan på att trailern skall komma in. Det gör att man kan minska stilleståndstiden från flera dagar till timmar.

Miljöaspekter

Det är inte bara för att minska servicekostnaderna, utan också en miljöaspekt. Allt fler transportbolag måste profilera sig som miljöföretag, vissa av deras kunder kräver att företaget ska vara miljöcertifierat. Ett mjukt körsätt och kontroll på att hastighetsgränser och liknande hålls, är en del av miljöarbetet.

Paul Woolford beskriver samarbetet med B&M positivt. Han upplever det som ett lagom stort företag, där det är snabba beslutsvägar samtidigt som man lätt kan få hjälp med förändringar och förbättringar.

– BM har en hög teknisk kompetens. De erbjuder innovativa lösningar, hittar på nya saker och kommer med förslag på justeringar och förbättringar. Våra önskemål är ofta kundstyrda, och vi är måna om att vara både snabba och lyhörda för att ständigt öka systemets kundnytta, avslutar Paul Woolford.