• Test-driftstörning

    Driftinformation

    Vi har för närvarande en test-driftstörning som gör att vi inte kan nås via telefon och Jira.
    Felsökning pågår och status kommer att uppdateras via den här kanalen tills dess att systemen är uppe igen.