Stororder från Norge!

Franzefoss Gjenvinning AS är en ledande totalleverantör inom avfallshantering i Norge. Nu har de valt systemet FetchPlanner från oss på B&M Systemutveckling.

Franzefoss Gjenvinning har efter en noggrann analys av marknaden och utvärdering av ett antal system valt vår produkt FetchPlanner som stöd för sitt arbete gällande kvalitet, miljöarbete och effektivisering.

Affären innebär ett omfattande avtal inklusive drift och support av systemet. När systemet är fullt utrullat kommer det att omfatta ett 100-tal mobila enheter i Norge.

Detta innebär starten på ett nytt samarbete där B&M även kommer att skapa integrationen mellan FetchPlanner och kundens affärssystem.

FetchPlanner är ett system som är specifikt framtaget för renhållningsbranschen och har avancerade funktioner för bland annat ruttoptimering, containerhantering och stöd för mycket effektiv avvikelsehantering. Smidiga och kostnadseffektiva lösningar, som appar för de mobila enheterna ingår i systemet.

FetchPlanner är ett stöd för många delar av företagets verksamheter; allt från transportledare och förare till kundtjänst och servicepersonal.

Om Franzefoss Gjenvinning AS: http://www.franzefoss.no/gjenvinning-om-oss

För mer information, kontakta
Lars Mauritzson
Business Area Manager, B&M Systemutveckling AB
018-18 38 98
larsm@bmsystem.se