MobiWin QA

MobiWin QA är ett avancerat programsystem för ledning och kvalitetssäkring anpassat för entreprenadverksamheter inom bl a vinterväghållning, vägunderhåll och anläggning.

Ledningssystemet ger förutom en överlägsen kvalité och kontroll över verksamheten även vinster bl a i form av effektivare utnyttjande av de mobila resurserna och minskade administrativa kostnader.

Ledningen sker i realtid med hjälp av positionering, digitala kartor och mobil datakommunikation.

Systemet kan använda olika typer av fordonsutrustningar köras separat eller kopplas till överordnade ekonomisystem.

Välkommen att kontakta oss för mer information och produktblad!

Kontakta oss: info@bmsystem.se