Produkter

Vi levererar kompletta programsystem för ledning och effektivisering av mobila verksamheter. Produkterna är byggda på generella plattformar med kommunikationsservar, applikationsservar och klientapplikationer utvecklade av B&M. Utifrån dessa plattformar skräddarsyr vi produkter för att passa specifika branscher eller tillämpningar för att få optimal effekt.

Förutom programvaror för ledningscentralen har vi också och matchande programvaror för användning i fält (för handdator eller fordonsdator).