Landskrona Stad förbättrar sin vinterväghållning

Landskrona Stad ville förbättra sin planering, ledning och uppföljning inom området vägunderhåll och valde därför vår GPS-tjänst MobiWin QA. Fordonen utrustas med BlueTexGPS från vår partner Mowic AB.