Södertälje sparade 3,5 miljoner kronor

I Södertälje kommun har man gjort en radikal förbättring i kommunens strävan att eliminera slöseri och maximera nyttan av tillförda resurser. Det har skett inom vinterväghållningen som sparar 3,5 miljoner kronor och 80 procent av administrationstiden jämfört med tidigare. Dessutom ligger man i framkant vad gäller teknik och information.