GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur vi som företag och i egenskap av personuppgiftsbiträde får behandla personuppgifter skärps.

Vi på B&M vidtar nödvändiga justeringar i våra programvaror samt kommer inom kort att skicka ut personuppgiftsbiträdesavtal till berörda kunder. I de fall våra kunder önskar justera sina avtal gentemot oss så hanterar vi givetvis detta skyndsamt, kontakta oss gärna via ordinarie supportadress för respektive produkt.