B&M Systemutveckling

B&M Systemutveckling AB är ett Uppsala-baserat mjukvaruföretag som grundades 1991.

Verksamheten består av utveckling och marknadsföring av våra egna produkter samt konsultverksamhet och projektledning. Vår spetskompetens ligger i områdena GIS, mobil datakommunikation och positioneringsteknik. Företaget har en hög kompetensnivå där alla systemutvecklare är civilingenjörer eller motsvarande.

B&M har sitt ursprung i försvarsindustrin men har idag flest kunder inom den civila sektorn där vi levererar system som används inom transport-, service- och säkerhetsbranschen samt för vägunderhåll och avfallshantering.

Systemen är baserade på positionering med GPS, mobil datakommunikation och presentation av information i digitala kartor. Andra viktiga ingredienser i våra system är kvalitetssäkring, ruttoptimering, orderhantering och fortlöpande återrapportering

B&M Systemutveckling AB ägs och drivs av grundarna Per Bergström och Lars Mauritzson.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra produkter.