Exjobb 2022/23

Ta del av våra exjobb 22/23

Tillsammans skapar vi banbrytande system

Automatiserade lasttester av våra backendtjänster

BM System är inne i en expansiv fas och antalet användare av våra system och tjänster ökar i snabb takt. Skalbarheten i våra system är därför central och när det gäller våra backendtjänster innebär det att de måste kunna hantera önskat antal förfrågningar per sekund utan ökad svarstid eller avbrott. För att säkerställa att våra system klarar önskad belastning vill vi kunna genomföra automatiserade lasttester som på ett så realistiskt sätt som möjligt simulerar användning av våra tjänster. Ett sätt att åstadkomma detta är att spela in förfrågningar som inkommer till produktionssystemen för att sen kunna spela upp dessa för att simulera en viss belastning. Vi vill undersöka hur ett sådant ramverk för automatiserade lasttester av våra system skulle kunna utformas.

Identifiering av vägskador med maskininlärning

Vägsprickor är en av de vanligaste vägskadorna som kan orsaka säkerhetsrisker i trafiken om de inte åtgärdas i tid. Idag så görs inspektion av vägskador manuellt av utbildade väghållare, vilket är en tidskrävande och arbetsintensiv uppgift. Vi vill undersöka om den manuella inspektionen kan ersättas med en maskininlärningsmodell som detekterar vägskadorna i vägbilder, och på så vis effektivisera arbetet. Dataset med bilder på annoterade vägskador finns tillgängligt via tidigare studier inom området och skulle kunna ligga till grund för exjobbet. Projektet kan formas mer specifikt efter studentens intressen, men en riktlinje för projektet kan vara utvärdera de modeller och dataset som har utvecklats i tidigare studier och sedan testa den mest framgångsrika modellen på Uppsalas vägar.

Förbättra vägnätets uppskattade körtider

Idag använder vi oss av trafikverkets vägnät för att beräkna körtider som bland annat används för ruttoptimering i Sverige (liknande i andra länder, fast med andra dataleverantörer). Dessa körtider tar hänsyn till tex hastighetsbegränsning, acceleration, svängar etc. Vi vill utreda hur bra resultatet av att använda våra nuvarande parametrar stämmer överens med verkligheten, samt om nya datakällor kan förbättra de uppskattade körtiderna. Nya parametrar skulle tex kunna vara trafikljus från exempelvis OpenStreetMap (OSM) eller liknande. Riktig trafikdata från Azure/tomtom/waze/google kan eventuellt användas, höjddata från Lantmäteriet, eller data från vår egna utförliga körhistorik. Validering av vägnätets förbättringar skulle göras mot historisk fordonsdata på olika sekvenser av körda sträckor jämfört med approximerade tiden via existerande verktyg inom vår tech stack.

Förbättra vägnätsbredd med satellitbilder

Trafikverkets vägnät (och andra länders motsvarighet) saknar ibland vägbredd i sin data vilket ställer till det när vi ska optimera rutter för tex snöröjning, där antalet plogfordon i tandem måste ställas in för hand per väglänk innan optimering ifall man vill ha ett mer detaljerat resultat. Vi skulle därför vilja undersöka om det går att använda Lantmäteriets flygfoton för att ta reda på vägarnas bredd där det idag saknas med hjälp av bildanalys och/eller maskininlärning. Lantmäteriet tillhandahåller i kartdata i samarbete med SLU (bland annat flygbilder) som kan användas inom studierna. I exjobbet ingår även en kortare initial utredning kring alternativa datakällor, ifall mer lämpliga än Lantmäteriet existerar. Exjobbet kommer att fokusera på att ta fram vägbredder på vägar inom Sveriges gränser. En utökning av exjobbet, som görs i mån av tid, innefattar att beräkna antalet körfält på vägarna utifrån bilder.

Smartare kombinering av optimeringsjobb

Idag används en relativt enkel algoritm för att kombinera optimeringsjobb som ”sitter ihop” i optimeringsmotorns förbehandlingssteg. Detta syftar till att minska storleken av search spacet som optimeringsmotorn utforskar och således få ned körtid samt öka sannolikheten för ett bättre slutresultat (färre kombinationer av jobb att utforska). Vi vill utreda möjligheten att skapa en smartare hopslagning av optimeringsjobb – kanske med hjälp av grafteori eller liknande – för att få ned antalet optimeringsjobb till så få som möjligt. Troligen finns en del utförd forskning på området tidigare, och utvärdering av existerande metoder ingår i exjobbets evalueringsdel. Värt att nämna är att problemet inte enbart berör geografiskt avstånd, utan även avstånd i tid. Ur ett matematiskt perspektiv så bör detta kunna generaliseras till godtyckligt många avståndsdimensioner men en sådan generalisering är inget krav från vår sida, men kan eventuellt komma att ställas av ämnesgranskare då det stärker rapportens kvalitet.

En utökning/ett alternativ till ovan är att utforska möjligheten att dela upp stora optimeringsproblem i flera mindre. För att göra det behöver man hitta lämpliga ställen att ”klippa av” delproblem ur det hela problemet, alternativt någon hierarkisk gruppering.

Då det tar dyrbar tid att sätta sig in i optimeringsmotorn så kommer detta exjobb främst röra den teoretiska/matematiska delen.

BM System i korthet
Vi lever efter filosofin att våra medarbetare mår bäst när de får möjligheten till att själva påverka sitt arbete och tillsammans utveckla innovativa system. Trots att vi växer och blir fler och större så är vi måna om den personliga känslan och friheten. Vi gillar människor med drivkraft, engagemang och som tror på att vi når längst genom att arbeta tillsammans. Det är det som gör BM System till en attraktiv samarbetspartner och arbetsplats.

Vi är ett team med stor kompentens, starkt engagemang och härlig gemenskap. Genom entusiasm och vårt entreprenöriella driv, har vi förmågan att se nya möjligheter och skapa briljanta system. Vi sitter i trevliga och fräscha lokaler i Kristallen i Uppsala. Atmosfären är öppen och det är högt i tak, vi hittar gärna på saker tillsammans utanför ordinarie arbetstid.

Vad vi gör
Vi jobbar med att digitalisera arbetsflöden och optimera verksamheter för att underlätta vardagen för alla de som använder våra system. Vi hjälper till att maximera nyttan av tillförda resurser, ge komplett åtkomst av rätt information och snabb sammanställning av ekonomiska underlag för uppföljning och fakturering. Våra intelligenta ledningssystem använder den senaste tekniken inom positionering, mobilitet och geografiska informationssystem med fokus på driftsäkerhet och användarvänlighet. Kärnan i vår verksamhet är djup kunskap och lyhördhet i våra kunders branscher, vi är flexibla och anpassningsbara. Med hög expertis är vi en av de ledande aktörerna på marknaden.

Vad tycker våra anställda om att jobba på BM System, Man Dan och Kristofer berättar

  • William, Supporttekniker
    Berätta om din bakgrund och erfarenhet inom Supportteknik. Jag pluggade till civilingenjör i informationsteknologi vid Uppsala universitet, men bestämde mig för att göra ett studieuppehåll för att få lite mer varierad arbetserfarenhet innan jag avslutar mina studier. Jag hade tidigare bara jobbat med systemutveckling som sommarjobb under tiden jag studerade, och kände att det kanske… Läs mer: William, Supporttekniker
  • Anders, Supporttekniker
    Berätta om din bakgrund och erfarenhet inom Supportteknik. Jag har egentligen alltid jobbat inom någon form av support, även om det inte varit min titel. Att hjälpa till är något som kommer naturligt för mig och det har gjort att jag stannat kvar i många år nu på BM. Hur trivs du på BM System?… Läs mer: Anders, Supporttekniker