BM Surveillance System

BM Surveillance System

BM SURVEILLANCE SYSTEM™ är vårt kända larm- och övervakningssystem för personer och fordon. Systemet innehåller bland annat moduler för hantering av personlarm och övervakning och ledning av värdetransporter.

Om BM Surveillance System

Vi började med att utveckla stridsledningssystem till Försvarsmakten och var sedan först i världen med att leverera GPS-baserade övervakningssystem för civilt bruk. Vi har idag de större larmcentralerna i Sverige som kunder, både militära och civila.

BM System har definierat standarden för hur larm från mobila enheter ska skickas in till larmcentralerna och vi har arbetat med de flesta kommunikationsvägar och larmterminaler som finns på marknaden.

Vill du veta mer?

Välkommen att boka in en kostnadsfri demo.

Säkerhet i fokus: driftsäkra system för personsäkerhet och övervakning

System som hanterar personsäkerhet måste vara driftsäkra. Det gäller hela kedjan från larmterminalen som initierar ett larm, till radionätet som ska leverera det och slutligen mottagningssystemet som alltid ska vara redo att ta emot och hantera larmet. Vår långa erfarenhet av hur man bör konstruera larm/GPS-terminaler och vår kunskap om hur man kan nyttja olika kommunikationsnät för att leverera kritiska data på ett säkert sätt är nödvändiga för att kunna leverera våra stabila och driftsäkra larm- och övervakningssystem.

Vid nyinstallation går vi först igenom aktuellt behov och ser över hela lösningen så att alla länkar i kedjan med stor sannolikhet kommer att fungera dygnet runt 365 dagar om året. Därefter tar våra IT-experter över och hjälper er att driftsätta programsystemet med önskad logik och full redundans i er högsäkerhetshall. Under den löpande driften hanteras uppkomna ärenden av vår erfarna supportavdelning som snabbt kan eskalera ärendet till högre instans vid behov.

Alarm Management – Personlarm

Ett personlarm bärs av en person som kan vara i en utsatt situation med någon form av hotbild mot sig, men det också gälla ensamarbetare som kan råka ut för en olycka och ska ha möjlighet att snabbt få hjälp.

Personlarmet innehåller oftast en eller flera positioneringstjänster (GPS/Galileo/Glonass/GSM/Wifi/RF-tag), en GSM-modul, en larmknapp samt en logikenhet som kan vara mer eller mindre avancerad. Ibland kan det vara en fördel att viss logik ligger i larmterminalen och ibland är det bättre att logiken ligger i övervakningssystemet.

På larmcentralen ska larmoperatören ha tillgång till all nödvändig information om objekten för att snabbt och effektivt kunna hantera inkommande larm på rätt sätt.

Transport surveillance – Värdetransporter

Med hjälp av olika sensorer kan transporter övervakas i detalj och larm kan aktiveras med automatik vid avvikelser från det normala. Förutom själva övervakningen måste systemet ofta även hantera all logik kring vilka turer som ska köras och när, med vilka fordon och med vilken personal.

Till skillnad från fallet med personlarm behöver de mobila enheterna här ofta positioneras kontinuerligt för att övervakningssystemet t ex ska kunna registrera eventuella avvikelser i färdväg eller tidsplan för transporten.