Nyheter & event

Kom och träffa oss på Water&Waste-mässan!

Vi kommer att finnas på plats den 23:e – 24:e oktober på Water&Waste-mässan i Göteborg, Åbymässan.

Välkommen att träffa oss och få mer info om FetchPlanner!
Vi finns i monter N:15.

B&M samverkar med Uppsala Universitet inom optimering

B&M Systemutveckling och Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala Universitet <http://www.it.uu.se/> har inlett ett samverkansprojekt inom området optimering.
B&M har sedan 1998 utvecklat egna algoritmer och moduler för ruttoptimering som används i transportledningssystem för fordonsflottor. Förbättringar av dessa optimeringsmoduler kan leda till ännu smartare rutter, minskad bränsleförbrukning och förbättrad miljö. Det ger också B&M större möjlighet att möta sina kunders behov av avancerade lösningar, nu och i framtiden.

För Pierre Flener, professor inom optimeringsgruppen vid institutionen för informationsteknologi, kommer samarbetet med B&M att kunna ge verkliga data och praktiska exempel på optimering som kan användas för undervisning och experimentellt underlag till forskning. Samverkan sker genom att Pierre Flener och några kollegor till honom kommer att sitta i B&Ms lokaler och arbeta tillsammans med B&Ms personal under våren.

För mer information kontakta:

Per Bergström
perb@bmsystem.se

Besök oss på Elmia Avfall&Återvinning

Vi på B&M kommer självklart att finnas på plats på Elmia den 27-29 september då 2018 års upplaga av Avfall & Återvinningsmässan äger rum!

Vi finns i monter A05:10, välkommen att besöka oss!

För fria entrébiljetter, kontakta oss på sales@bmsystem.se eller klicka på bannern nedan för att registrera dig och få din fribiljett.

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur vi som företag och i egenskap av personuppgiftsbiträde får behandla personuppgifter skärps.

Vi på B&M vidtar nödvändiga justeringar i våra programvaror samt kommer inom kort att skicka ut personuppgiftsbiträdesavtal till berörda kunder. I de fall våra kunder önskar justera sina avtal gentemot oss så hanterar vi givetvis detta skyndsamt, kontakta oss gärna via ordinarie supportadress för respektive produkt.

Nytt examensarbete inom optimering/artificiell intelligens (AI) startat på B&M

2018-01-18

Sara Hedberg och Caroline Lundström läser sista året på Civilingenjörsprogrammet System i Teknik och Samhälle (STS) vid Uppsala Universitet och gör sitt examensarbete hos B&M Systemutveckling.

Examensarbetet handlar om hur en algoritm skulle kunna implementeras för att på ett enkelt sätt jämnt fördela arbetet för en transport- och logistikavdelning i en sjukhusmiljö. Det kommer även undersökas om det går att förutspå hur en dag på ett sjukhus kommer att se ut för att därifrån kunna tillämpa mer strategisk planering.

“Vi uppskattar variationen med vårt exjobb, då vi får möjlighet att titta på den befintliga applikationen MobiWin® iTS, analysera dess data samt programmera själva.”

Varmt välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer!
Ni når oss via info@bmsystem.se

Hälsningar,
Caroline och Sara

B&M levererar nytt patienttransportsystem till Landstinget i Värmland


2017-10-04

B&M levererar nytt patienttransportsystem till Landstinget i Värmland

B&Ms system MobiWin® iTS vann LIVs upphandling av patientdirigeringssystem som genomfördes under våren och som omfattar sjukhusen i Karlstad, Arvika och Torsby.

”Vi är jätteglada att vi vann den här upphandlingen och det visar återigen att vi är på rätt spår med vår produkt. Här får vi möjlighet att visa hur enkelt systemet kan hantera flera sjukhus av olika storlek i samma system och vilka vinster och fördelar detta kan ge” säger Per Bergström,  affärsområdeschef.

Första kunden i Storbritannien!

2017-09-15

Nu har vi levererat MobiWin QA till Falkirk Council i Skottland.

Med hjälp av vår engelska återförsäljare Safecote Ltd har första QA-kunden i Storbritannien landat. Mottagandet har varit väldigt positivt och det är framför allt  våra nya ruttoptimeringsfunktioner som kunden varit mest imponerad av.

“Just to let you know I have managed to get the route optimisation to work and I can now get our ice routes down from 10 gritters to 8 gritters. This amounts to a saving for us of around £38,000 without doing any dynamic optimisation and if I put my time against it I could have done it in about a week if I was working on it full time which is way above and beyond the other systems we were looking at.

Well impressed!!!”, säger Robert Fleming, Senior Roads Officer – Operations at Falkirk Council Roads Services.

För mer information kontakta:

Per Bergström
perb@bmsystem.se

 

B&M levererar nytt patienttransportsystem till Akademiska Sjukhuset


2017-06-01

B&M levererar nytt patienttransportsystem till Akademiska Sjukhuset

B&M vann Uppsala Läns Landstings stora upphandling av patienttransportsystem. Produkten MobiWin® iTS, som används för dirigering och uppföljning av interna transporter inne i sjukhus, kommer att installeras på Akademiska Universitetssjukhuset under hösten.
”Vi ser det som en strategiskt viktig affär eftersom vi nu har två av Sveriges största sjukhus som kunder. Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge har varit vår kund sedan 2005 och vi har de senaste åren gjort en stor satsning på att bredda kundbasen. Genom nya innovationer och den senaste tekniken har produkten MobiWin iTS utvecklats till ett komplett verktyg för digitalisering och effektivisering av transportverksamheter inom sjukhus och systemet har också blivit helt skalbart så att systemet kan ge samma vinster även på små och medelstora sjukhus” säger Per Bergström, affärsområdeschef.

 

För mer information kontakta:

Per Bergström
perb@bmsystem.se

B&M utvecklar nytt system till Svevia


2017-03-01

B&M utvecklar nytt system till Svevia

Svevia har sedan en längre tid haft ett digitaliserat system för vägmarkeringsarbeten med mobila klienter som nu gått ur tiden. B&M kommer att ta fram ett helt nytt system baserat på sin mjukvaruplattform MobiWin® Application Platform där den allra senaste tekniken nyttjas. Plattformen, som består av arkitektur, moduler och komplett infrastruktur för drift av applikationer inom mobilitet, används av B&Ms egna produkter men kan med fördel också användas för utveckling och drift av kundanpassade system.

”De stora fördelarna med plattformen är att vi direkt kan fokusera på de verksamhetsunika delarna i utvecklingen. Vi har heller inte några egentliga begränsningar utan kan bygga gränssnitt och funktionalitet exakt så som kunderna vill ha det. Sammantaget blir det ett väldigt kostnadseffektivt sätt att hjälpa kunder som har behov av att digitalisera sin mobila verksamhet men som inte kan nyttja standardapplikationer.” säger Per Bergström, affärsområdeschef.

För mer information kontakta:

Per Bergström
perb@bmsystem.se

Vi välkomnar två nya medarbetare!

Vi är glada att välkomna ytterligare två nya medarbetare till oss på B&M!

Vi på B&M fortsätter att växa och efterfrågan på våra system och tjänster ökar hela tiden. Hans och Jimmy heter våra nya systemutvecklare. Vi hoppas ni kommer trivas hos oss!

Västblekinge Miljö AB väljer B&M som ny systemleverantör

Västblekinge Miljö AB (VMAB) är ett kommunalt bolag som ägs av kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström.

VMAB har nyligen avslutat en upphandling avseende ett nytt verksamhetssystem för renhållning och ekonomi, och vi på B&M Systemutveckling AB är mycket glada över att ha vunnit denna upphandling!

Det är systemet FetchPlanner, som är utvecklat specifikt för miljö- och renhållningstjänster, som genom en unik integration med Visma Administration blir VMAB’s nya verksamhetssystem.

I affären ingår även konsultuppdrag för konvertering och samordning av data från andra system.

Vi hälsar VMAB varmt välkomna som kund hos oss och ser fram emot ett givande samarbete!

För mer information, vänligen kontakta Lars Mauritzson, affärsområdeschef.

Larsm@bmsystem.se
0708-500 501

Vägassistans Stockholm firar 20 år!

B&M gratulerar Vägassistans Stockholm på 20-årsjubiléet.

Vi är stolta över att ha varit en del av denna framgångsrika verksamhet ända sen starten!

Om Vägassistans Stockholm
I den intensiva Stockholmstrafiken kan även en mindre incident snabbt utvecklas till en stor trafikstörning med långa köer och en stressig arbetsmiljö för Räddningstjänsten och andra som arbetar på vägarna. Det kan vara ett föremål som tappas från ett fordon, ett motorhaveri eller en större trafikolycka. Vägassistans kom till i samarbete mellan dåvarande Vägverket och Stockholm stad, för att minska trafikstörningar och bidra till en säkrare arbetsmiljö för alla som arbetar på vägarna.

Vägassistans styrs från Trafik Stockholm.

– Med vägassistansens fordon skyddar vi oskyddade trafikanter och tar bort hinder samt bidrar till framkomligheten. Med bilarna kan vi snabbt vara ute och dirigera om trafik, stänga av påverkade körfält och synliggöra hinder i tunnlar, så att Räddningstjänsten kan jobba säkrare och snabbare vid en olycka, och samtidigt underlätta för övrig trafik att passera en olycksplats på ett säkert sätt, säger Stefan Lindgren, chef för Trafikverkets underhållsdistrikt Öst/Stockholm.

Om B&M och Vägassistans
B&M levererar ett integrerat system för styrning och ledning av vägassistans fordon. Lösningen omfattar orderhantering, återrapportering och positionering. Systemet är integrerat i Trafik Stockholms NTS.

B&M tecknar avtal med Rambøll

ramböll-stor-logo-1024x212
Rambøll använder nu B&Ms ledningssystem MobiWin® QA i sitt arbete åt Trafikverket.

Trafikverket är ansvarig för de statliga vägarna i Sverige och lägger ut arbetet med underhåll av vägarna till olika entreprenörer. Uppföljningen och kontrollen av vägunderhållet utförs av Trafikverket med hjälp av konsulter.

Rambøll RST vann nyligen uppdraget för hela 97 av landets 111 driftområden i en upphandling avseende leveransuppföljning av entreprenörernas vägunderhåll, vilket innebär att de kommer att arbeta över hela Sverige.
Trafikverket har krav på att konsulterna ska ha ett system för digital inrapportering av alla funna brister till Trafikverkets GPD-analys och här valde Rambøll B&M Systemutveckling som systemleverantör.
Appen Figo™ används för registrering av bristerna och Webbklienten Primo™ används för uppföljning och kvalitetssäkring av arbetet.
Uppdraget löper under två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Även personal från Trafikverket kommer nyttja MobiWin® QA-systemet.

För mer information kontakta
Per Bergström
perb@bmsystem.se

Ny medarbetare på B&M!

Vi är glada att hälsa Robert L välkommen till oss på B&M!

B&M fortsätter att växa och efterfrågan på våra system och tjänster ökar, och Robert är vårt senaste tillskott av systemutvecklare. Vi hoppas du kommer trivas hos oss!

Stororder från Norge!

Franzefoss Gjenvinning AS är en ledande totalleverantör inom avfallshantering i Norge. Nu har de valt systemet FetchPlanner från oss på B&M Systemutveckling.

Franzefoss Gjenvinning har efter en noggrann analys av marknaden och utvärdering av ett antal system valt vår produkt FetchPlanner som stöd för sitt arbete gällande kvalitet, miljöarbete och effektivisering.

Affären innebär ett omfattande avtal inklusive drift och support av systemet. När systemet är fullt utrullat kommer det att omfatta ett 100-tal mobila enheter i Norge.

Detta innebär starten på ett nytt samarbete där B&M även kommer att skapa integrationen mellan FetchPlanner och kundens affärssystem.

FetchPlanner är ett system som är specifikt framtaget för renhållningsbranschen och har avancerade funktioner för bland annat ruttoptimering, containerhantering och stöd för mycket effektiv avvikelsehantering. Smidiga och kostnadseffektiva lösningar, som appar för de mobila enheterna ingår i systemet.

FetchPlanner är ett stöd för många delar av företagets verksamheter; allt från transportledare och förare till kundtjänst och servicepersonal.

Om Franzefoss Gjenvinning AS: http://www.franzefoss.no/gjenvinning-om-oss

För mer information, kontakta
Lars Mauritzson
Business Area Manager, B&M Systemutveckling AB
018-18 38 98
larsm@bmsystem.se

FetchPlanner Användarträff våren 2016

Vårens konferens för alla FetchPlanner-användare kommer att äga rum den 14-15 april i Eskilstuna!

Inbjudningar är nu utskickade till samtliga organisationer, men om Du ändå saknar inbjudan så hör av dig till oss.

Tänk på att anmäla dig i tid, helst senast den 22:a februari.

Välkommen!

Galileo ökar takten

Den 17:e december sköts 2 st nya Galileosatelliter upp från Franska Guyana med ryska Sojuz-raketer, vilket innebär att det just nu finns totalt 12 st i omloppsbana runt jorden. Ytterligare 8 st satelliter ska enligt planen skjutas upp vid tre olika tillfällen under hösten 2016.

PWS Nordic AB väljer FetchPlanner som stöd för distribution av kärl

PWS Nordic AB väljer FetchPlanner som stöd för distribution av kärl

PWS, en del av ESE World, utvecklar och säljer produkter för avfallshantering och har en ledande position på den nordiska marknaden. PWS har valt att skaffa FetchPlanner för sina serviceprojekt där PWS hjälper sina kunder med utsättningar och inventeringar av kärl.

Efter lyckade inledande fälttester så kommer nu PWS att använda systemet FetchPlanner för att optimera sina utsättningar både vad gäller effektivitet som för ökad kvalité. Resultatet blir en hög noggrannhet, och besparing av tid och resurser.

Identifieringen av kärlen sker med RFID och streckkoder i realtid, och varje kärl loggas med koordinater vid utsättningen. På så vis skapas enkelt ett korrekt register över kundernas kärltyper, dess placering och identitet.

Vi på B&M ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och hälsar PWS hjärtligt välkomna som kund hos oss!

God jul & Gott nytt år!

Vi vill passa på att önska alla våra kunder och partners en riktigt god jul och ett gott nytt år!

B&M kommer att ha öppet alla ordinarie arbetsdagar under jul- och nyårshelgerna för att tillhandahålla grundläggande support.

Under denna period är vi tacksamma om ni i största möjliga mån kan adressera samtliga frågor via e-post genom att klicka här!

På återseende 2016!

B&M vann upphandling till Luleå kommun/BDX

B&M vann Luleå kommuns och entreprenören BDX upphandling av GPS-tjänst för vägunderhåll. Avtalstiden är 6 år och gäller för ca 80 fordon.

Vi tackar Luleå kommun för fortsatt förtroende och ser fram emot ett gott samarbete även framöver!

B&M vann upphandling till Trollhättan Stad

Vi hälsar Trollhättan välkommen som ny användare av ledningssystemet MobiWin QA!

B&M vann Trollhättan Stads upphandling av GPS-tjänst för vägunderhåll. Upphandlingen innehöll även ett utvärderingsmoment med bedömning av funktioner och användarvänlighet där B&M fick full pott.

Mats Wärme ny medarbetare hos oss!

De flesta av våra kunder och partners inom “snösvängen” känner förmodligen igen namnet Mats Wärme. Nu har han börjat arbeta hos oss på B&M Systemutveckling AB och vi hälsar honom hjärtligt välkommen!

 

På gång med FetchPlanner

Snart är version 5.8 här!
En ny version av FetchPlanner, vårt egenutvecklade system för miljö- och renhållningsbranschen, är snart här.
FetchPlanner är snart inne på sitt 17:e år som produkt men utvecklas kontinuerligt med nya smarta funktioner och ökad kundnytta samtidigt som det är ett stabilt och väl beprövat system.

Version 5.8 beräknas vara färdigtestad och klar för att börja levereras under slutet av året.

Det är mycket på gång just nu…
Hösten har verkligen rivstartat med en tillströmning av nya kunder och intressanta projekt, vilket vi såklart tycker är mycket roligt!  Vi håller nu på för fullt med projektarbeten, vidareutvecklingar av nya funktioner och integrationslösningar. Vi återkommer med mer information löpande.

 

B&M ställer ut på Utnarm-mässan i Uppsala

Vi på B&M Systemutveckling AB kommer självklart att medverka på Utnarm-mässan som anordnas av Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår.

Datum: den 5:e november, kl 09-16.
Plats: Lägerhyddsvägen 2, vid Polacksbackens skrivsal

VÄLKOMMEN att besöka oss i vår monter!

Mer info: http://utnarm.utn.se/sv

B&M Utnarm

B&M välkomnar två nya medarbetare!

B&M fortsätter att expandera verksamheten och förstärker inför hösten med ytterligare ett par nyanställningar!
Vi ber att få hälsa Emil och Henrik G välkomna till oss på B&M!

Både Emil och Henrik kommer att arbeta som systemutvecklare och börjar den 1/9.

Vetlanda väljer B&M som konsulter för ruttoptimering av kommunens skolskjutsar

Vetlanda kommun behövde hjälp med optimering av sina skolskjutsar, och efter genomförd upphandling föll valet på B&M Systemutveckling.

-Ett spännande projekt som vi hoppas fler kommuner runt om i landet studerar, säger Lars Mauritzson.

Det finns mycket resurser att spara på att optimera även denna typ av verksamheter i form av minskade utsläpp, höjd kvalitet och minskat fordonsslitage.
Inte minst kommer det passagerarna tillgodo då bussen kommer att ta den effektivaste vägen och därmed förkortas såväl väntetider som restider.

Glad midsommar!

1434651512_Summer_512px-18Vi på B&M vill passa på att önska alla våra kunder och partners en TREVLIG & GLAD MIDSOMMAR!

Vi kör på för högvarv några veckor till innan semesterperioden börjar ta fart.
Men vi är bemannade inom alla funktioner hela sommaren och håller öppet enligt ordinarie kontorstider: 08:00 – 17:00.

Lunch brukar vi äta mellan 11:30 – 12:30 men vi är inte omöjliga!

/Gänget på B&M

Ny version av FetchPlanner!

Nu finns det en ny version av FetchPlanner tillgänglig!

Version 5.7 innehåller en hel del nyheter, såväl mindre som större, samt en del förbättringar.
Här är några exempel:

– Utökad funktionalitet för sms och e-post
– Förbättrad kommunikation mellan server och klienter.
– Rapportgenerator med automatiska rapporter i FetchPlanner NX
– Stöd för Botek B5000 och Helios
– Stöd för senaste Android-OS (Lollipop)
– Utökade supportlösningar i FetchPlanner Mobile

Vi kör nu igång för fullt med att installera denna version hos alla våra kunder, hör av er till oss på fetchplanner@bmsystem.se och boka in uppgraderingen med vår support!

Utställning i Linköping den 2/6!

I samband med Avfall Sveriges årsmöte i Linköping den 2:a juni kommer det att pågå en utomhusutställning vid Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7.

B&M är en partner till Avfall Sverige och kommer självklart att finnas på plats som utställare!

Vi kommer att visa en del nyheter i FetchPlanner samt genomföra kortare demonstrationer.

Välkommen att besöka oss i vår monter -vi hoppas på vackert väder och bjuder på något svalkande att dricka!

Två nya Galileo-satelliter uppskjutna

Europa (ESA) håller på att ta fram en egen motsvarighet till det amerikanska GPS-systemet som heter Galileo.
I slutet av förra veckan skickades ytterligare två satelliter upp vilket innebär att det nu finns totalt 8 satelliter i omloppsbana. Tyvärr misslyckades uppskjutningen av satellit 5 och 6 som hamnade i fel omloppsbana och som skapat förseningar i projektet.
Det krävs minst 24 satelliter för att täcka hela jordens yta och planen är att skicka upp totalt 30 st för att ha några i reserv. Som planen ser ut nu kommer systemet vara i fullt bruk ca år 2020.

Galileo kommer bl a att ge 1 meters positionsnoggrannhet som standard.

Uppgradering av MobiWin QA för Norge

Nu är en större uppgradering av MobiWin QA för den norska marknaden släppt.

Bland nyheterna finns en helt ny Android-baserad app för vägvakter samt ett antal nya norska funktioner i webbklienten Primo som t.ex. förenklar DAU-rapportering.

Veidekke väljer MobiWin QA till flera kontrakt

Efter att ha testat den senaste MobiWin QA-versionen med bl a den nya Veivokter-appen och förbättrad DAU-rapportering har Veidekke beslutat att omgående implementera systemet i två pågående driftskontrakt samt i ett nytt kontrakt som startar i september.

FetchPlanner Användarträff våren 2015

Vårens användarträff med FetchPlanner Användarförening är nu planerad till den 23-24 april!
Denna gång kommer träffen att äga rum i Helsingborg.
Boka in detta datum i era kalendrar på en gång, mer information och program kommer per e-post inom kort!

B&M välkomnar tre nya medarbetare!

Vi önskar Anders, Fabian och Felix välkomna till oss på B&M.

Anders kommer att ingå i vårt support-team, Fabian och Felix kommer att arbeta med systemutveckling.

Vi ser fram emot att jobba tillsammans med er och hoppas att ni ska trivas på B&M.

B&M lanserar ny hemsida

Det tog lite tid, men nu är den äntligen på plats: vår nya hemsida!

Vår förhoppning är att den ska vara tydlig och informativ. Kontinuerliga uppdateringar av innehåll och nyheter utlovas, så titta gärna in med jämna mellanrum.

Tycker Du att det är någon information som saknas? Hör då av dig till oss, vi tar gärna emot era synpunkter

Produktnyheter: Premiär för FetchPlanner NX

Premiär för FetchPlanner NX, en ny del av systemet FetchPlanner!

FetchPlanner NX är en ny och smidig webb-klient för dig som önskar få snabb och lättillgänglig information om dagens turer. Bland annat.

Klicka här för en närmare presentation av FetchPlanner NX.

Nya kunder hälsas välkomna

Just nu ber vi att få välkomna:
Nyköpings kommun, Renhållningen.

Nyköpings kommun ser nu fram emot att komma igång med ruttoptimerandet i FetchPlanner för sina insamlingsturer av kommunens avfall,

Landskrona Stad förbättrar sin vinterväghållning

Landskrona Stad ville förbättra sin planering, ledning och uppföljning inom området vägunderhåll och valde därför vår GPS-tjänst MobiWin QA. Fordonen utrustas med BlueTexGPS från vår partner Mowic AB.

Mässor & utställningar

B&M kommer även i år att finnas på plats på utställningen som arrangeras i samband med Avfall Sveriges årsmöte i Linköping i juni.

Mer info om detta kommer under våren.

B&M söker Systemutvecklare

Vi expanderar nu för att möta efterfrågan på våra programsystem och söker därför en Systemutvecklare inom .NET och inom webb och mobilitet.

För mer information om tjänsterna se här.

Välkomna, Returpappercentralen i Uppsala!

Vi är mycket glada att kunna hälsa ytterligare en ny FetchPlanner-kund välkommen!

Returpappercentralen är en av Uppsalas största privata aktörer när det gäller avfallshantering. Namnet till trots samlar Returpappercentralen in mycket mer än bara papper, t ex glas, metall, plast, well, kärltvätt etc.

Returpappercentralen har 12 bilar i Uppsala med omgivande kommuner.
Reurpappercentralen ingår i Alm-gruppen och ägs av Skrotcentralen samt Stena Recycling.

Kunden har valt att använda B&M’s FetchPlanner-app för Android i sina renhållningsfordon samt en omfattande ruttoptimering i kontorsprogramvaran.

 

B&M ställer ut på Skydd 2014, 14-16 Oktober

Välkommen att besöka vår monter på Skydd 2014 på Älvsjömässan! Monter nr. A01:13. Där visar vi bl.a. vårt larmhanteringssystem MobiWin XLC och MobiWin EMS.

Väl mött!

/ Per Bergström