BM Road Service System

BM ROAD SERVICE SYSTEM™ är ett ledningssystem anpassad för drift- och underhållsarbeten inom gata och park och kan användas både av beställare och utförare. Programtjänsten är inriktad på digitalisering och automatisering av arbetet och omfattar bl a områdena kalkylering, planering, ledning, utförande, verifiering, uppföljning och fakturering.

Om du arbetar med drift och underhåll inom gata och park har du kommit rätt. Vi har mer än 20 års erfarenhet av digitalisering och automatisering av dessa verksamheter och kan leverera både kraftfulla it-verktyg samt konsulttjänster i form av verksamhetskonsulter och systemanpassningar. Våra system används på ca 80% av marknaden när det gäller det statliga vägnätet och hos ett stort antal kommuner. Dessutom har vi etablerade återförsäljare i Storbritannien och i Norge.

Med vårt intelligenta ledningssystem BM Road Service System™ kan det mesta från planering till fakturering automatiseras. Förutom att arbetet blir enklare och effektivare (och roligare) finns stora möjlighet att minska kostnaderna och samtidigt höja kvalitén. I förlängningen ger detta säkrare vägar, minskad miljöbelastning och bättre arbetsmiljö för personalen både på kontoret och i fält.

Vi leder utvecklingen med ständigt nya innovationer. Anpassat navigeringsstöd för förarna, digital utkallningstjänst, avancerad ruttoptimering och styrning av spridare är exempel på detta. Tjänsten BM Dynamic Routes™ som gav oss pris som årets innovation av SBUF 2019 kombinerar flera av våra innovationer och använder också de nya detaljerade väglagsprognoserna som finns tillgängliga idag. Se filmen som beskriver tjänsten BM Dynamic Routes™ här.

Genom att digitalisera verksamheten med ett modernt ledningssystem blir dina beslut väl underbyggda och all nödvändig information levereras till rätt person i rätt tid, dvs till både arbetsledare, beställare, utförare, medborgare och andra intressenter. Allt arbete sker strukturerat enligt väldefinierade processer och alla åtgärder och avvikelser dokumenteras och sammanställs automatiskt för uppföljning och fakturering.

Systemet i korthet
Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok. Lorem ipsum har inte bara överlevt fem århundraden, utan även övergången till elektronisk typografi utan större förändringar. Det blev allmänt känt på 1960-talet i samband med lanseringen av Letraset-ark med avsnitt av Lorem Ipsum, och senare med mjukvaror som Aldus PageMaker.

Så förbereder du ditt företag inför
nästa stora teknikutveckling

Test