B&M utvecklar nytt system till Svevia


2017-03-01

B&M utvecklar nytt system till Svevia

Svevia har sedan en längre tid haft ett digitaliserat system för vägmarkeringsarbeten med mobila klienter som nu gått ur tiden. B&M kommer att ta fram ett helt nytt system baserat på sin mjukvaruplattform MobiWin® Application Platform där den allra senaste tekniken nyttjas. Plattformen, som består av arkitektur, moduler och komplett infrastruktur för drift av applikationer inom mobilitet, används av B&Ms egna produkter men kan med fördel också användas för utveckling och drift av kundanpassade system.

”De stora fördelarna med plattformen är att vi direkt kan fokusera på de verksamhetsunika delarna i utvecklingen. Vi har heller inte några egentliga begränsningar utan kan bygga gränssnitt och funktionalitet exakt så som kunderna vill ha det. Sammantaget blir det ett väldigt kostnadseffektivt sätt att hjälpa kunder som har behov av att digitalisera sin mobila verksamhet men som inte kan nyttja standardapplikationer.” säger Per Bergström, affärsområdeschef.

För mer information kontakta:

Per Bergström
perb@bmsystem.se