BM Timber Logistic System

Intelligent Management Systems

BM TIMBER LOGISTICS SYSTEM™ är ett transportledningssystem speciellt anpassat för arbeten med transport av virke och omfattar områdena transportbeställning, planering, ledning, genomförande, spårning och uppföljning.

Med vårt intelligenta ledningssystem BM Timber Logistics System™ kan allt arbete med virkestransporter digitaliseras. Alla detaljer om planerade avverkningsplatser, virkesorder, aktuellt väglager mm läses in automatiskt från skogsbolagens datacentraler och presenteras för arbetsledaren. Detta jämförs med beställningar från mottagarna, t ex pappersfabriker, som har krav på leveranser av månatliga volymer av specifika sortiment. All information används som underlag för planering av transporterna som ska utföras av anslutna åkeri. Det är viktigt att transporterna utförs så effektivt som möjlighet med korta körsträckor och på vägar som är godkända för denna tunga trafik. Men det är också viktigt att fördela uppdragen rättvist mellan transportörerna.

I lastbilen används en specialutvecklad programvara med digital karta så att föraren kan få en översikt över sina transportuppdrag och få hjälp att hitta till avläggen. När virket hämtats ute i skogen aviseras mottagningsplatsen om vilket sortiment, hur mycket och ungefärlig tid när transporten kommer att vara framme för mätning. När bilen sedan kommer fram till mottagningsplatsen skickas en ankomstavisering där de anger hur långt de har kört. Kvitto på genomförd transport genereras därefter av mottagaren. Bilarna positioneras kontinuerligt för att kunna styra och leda verksamheten men också för att öka säkerheten för förarna om olyckor skulle inträffa.

Vi har arbetat med virkestransportledningsystem sedan 2001 och har kontinuerligt utvecklat systemet i nära samarbete med våra kunder, vilket har gett användarvänliga användargränssnitt och funktioner som fungerar i praktiken och som går snabbt och enkelt att använda för både arbetsledare och transportörer.

Systemet består av följande programmoduler