B&M tecknar avtal med Rambøll

ramböll-stor-logo-1024x212
Rambøll använder nu B&Ms ledningssystem MobiWin® QA i sitt arbete åt Trafikverket.

Trafikverket är ansvarig för de statliga vägarna i Sverige och lägger ut arbetet med underhåll av vägarna till olika entreprenörer. Uppföljningen och kontrollen av vägunderhållet utförs av Trafikverket med hjälp av konsulter.

Rambøll RST vann nyligen uppdraget för hela 97 av landets 111 driftområden i en upphandling avseende leveransuppföljning av entreprenörernas vägunderhåll, vilket innebär att de kommer att arbeta över hela Sverige.
Trafikverket har krav på att konsulterna ska ha ett system för digital inrapportering av alla funna brister till Trafikverkets GPD-analys och här valde Rambøll B&M Systemutveckling som systemleverantör.
Appen Figo™ används för registrering av bristerna och Webbklienten Primo™ används för uppföljning och kvalitetssäkring av arbetet.
Uppdraget löper under två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Även personal från Trafikverket kommer nyttja MobiWin® QA-systemet.

För mer information kontakta
Per Bergström
perb@bmsystem.se