B&M samverkar med Uppsala Universitet inom optimering

B&M Systemutveckling och Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala Universitet <http://www.it.uu.se/> har inlett ett samverkansprojekt inom området optimering.
B&M har sedan 1998 utvecklat egna algoritmer och moduler för ruttoptimering som används i transportledningssystem för fordonsflottor. Förbättringar av dessa optimeringsmoduler kan leda till ännu smartare rutter, minskad bränsleförbrukning och förbättrad miljö. Det ger också B&M större möjlighet att möta sina kunders behov av avancerade lösningar, nu och i framtiden.

För Pierre Flener, professor inom optimeringsgruppen vid institutionen för informationsteknologi, kommer samarbetet med B&M att kunna ge verkliga data och praktiska exempel på optimering som kan användas för undervisning och experimentellt underlag till forskning. Samverkan sker genom att Pierre Flener och några kollegor till honom kommer att sitta i B&Ms lokaler och arbeta tillsammans med B&Ms personal under våren.

För mer information kontakta:

Per Bergström
perb@bmsystem.se