BM Road Service System

Ledningssystem anpassad för drift- och underhållsarbeten inom gata och park

GPS-System för vinterväghållning

BM ROAD SERVICE SYSTEM™ är ett ledningssystem anpassad för drift- och underhållsarbeten inom gata och park och kan användas både av beställare och utförare. Programtjänsten är inriktad på digitalisering och automatisering av arbetet och omfattar bl a områdena kalkylering, planering, ledning, utförande, verifiering, uppföljning och fakturering.

Om du arbetar med drift och underhåll inom gata och park har du kommit rätt. Vi har mer än 20 års erfarenhet av digitalisering och automatisering av dessa verksamheter och kan leverera både kraftfulla it-verktyg samt konsulttjänster i form av verksamhetskonsulter och systemanpassningar. Våra system används på ca 80% av marknaden när det gäller det statliga vägnätet och hos ett stort antal kommuner. Dessutom har vi etablerade återförsäljare i Storbritannien och i Norge.

Med vårt intelligenta ledningssystem BM Road Service System™ kan det mesta från planering till fakturering automatiseras. Förutom att arbetet blir enklare och effektivare (och roligare) finns stora möjlighet att minska kostnaderna och samtidigt höja kvalitén. I förlängningen ger detta säkrare vägar, minskad miljöbelastning och bättre arbetsmiljö för personalen både på kontoret och i fält.

Vi leder utvecklingen med ständigt nya innovationer. Anpassat navigeringsstöd för förarna, digital utkallningstjänst, avancerad ruttoptimering och styrning av spridare är exempel på detta. Tjänsten BM Dynamic Routes™ som gav oss pris som årets innovation av SBUF 2019 kombinerar flera av våra innovationer och använder också de nya detaljerade väglagsprognoserna som finns tillgängliga idag.

Genom att digitalisera verksamheten med ett modernt ledningssystem blir dina beslut väl underbyggda och all nödvändig information levereras till rätt person i rätt tid, dvs till både arbetsledare, beställare, utförare, medborgare och andra intressenter. Allt arbete sker strukturerat enligt väldefinierade processer och alla åtgärder och avvikelser dokumenteras och sammanställs automatiskt för uppföljning och fakturering.

BM Road Service System i korthet

 • Road Maintenance
  Arbete med återkommande planerade åtgärder på vägar eller grönytor (snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning, brunnsrensning, gräsklippning mm).
 • Check & Repair
  Arbete med brister och avvikelser (trasiga räcken, potthål etc.)
 • Work Order
  Arbete med arbetsorder och tid/mtrl-rapportering för alla typer av arbetsuppgifter och projekt.
 • Material Transport
  Arbete med materialtransporter vid t ex beläggningsarbete.

Digitaliseringsarbetet

 • Planeringsfasen
  Här görs en genomgång av verksamheten och vilka initiala behov som finns avseende t ex uppföljning, ersättningsmodeller och vilket arbetssätt som är lämpligast. Verksamhetens vägnät och skötselobjekt digitaliseras eller läses in från NVDB, underhållsarbetet planeras och optimeras, och lämpliga fordonsresurser allokeras.
 • Installationfasen
  Ledningssystemet installeras snabbt och enkelt och personalen utbildas på de nya arbetsprocesserna och de digitala verktygen.
 • Driftfasen Efter installationen handlar det inte om att förvalta ett statiskt system utan att ständigt söka efter nya förbättringar som höjer kvalitén eller minskar kostnaderna. Arbetsmetoder förfinas och utvecklas allteftersom kunskaperna om de nya verktygen ökar och effektiviseringar och kvalitetsförbättringar kan nu genomföras i rask takt. Vår supportavdelning hjälper er snabbt om ni får något problem och våra verksamhetskonsulter är alltid redo för era nya tankar och idéer.