BM Optimisation Services

Optimering har en mycket stor potential och kan nyttjas för en mängd tillämpningar

BM System har under mer än 20 år utvecklat algoritmer för ruttoptimering. Algoritmerna är framtagna i egen regi och i samverkan med Uppsala Universitet.

Till skillnad från andra lösningar, som ofta är mer generella och kräver mycket eget arbete och konfiguration av kunden och kanske ändå inte fungerar tillfredsställande, är våra utvecklade för att snabbt kunna skräddarsys till olika verksamhetsområden där alla speciella sidovillkor och förutsättningar tas om hand redan i designfasen för att skapa effektiva, användarvänliga och verksamhetsanpassade optimeringstjänster.

Våra optimeringstjänster används i våra egna produkter för optimering av t ex avfallstransporter, vägunderhållsarbete samt i våra kundanpassade transport- och logistiksystem. Vi kan också leverera dem som pakettjänster med API:er för nyttjande i andra system.

Optimering har en mycket stor potential och kan nyttjas för en mängd tillämpningar där det finns behov av att minska miljöpåverkan och kostnader inom transport och logistik.

Vi skiljer på det vi kallar för statisk optimering och dynamisk optimering. Statisk optimering används t ex för fasta turer som återanvänds vid flera tillfällen och som kan vara beräknade i förväg. Dynamisk optimering innebär att det skapas helt nya rutter vid det tillfälle när ett arbete ska utföras och som är baserade på aktuell realtidsinformation. Detta kräver snabbare algoritmer och kontinuerlig behandling av större informationsmängder.

AI ingår också som en naturlig del i våra optimeringsmodeller. Våra system genererar väldigt mycket data om utförda aktiviteter i verksamheterna och denna historik kan ofta jämföras med vilka effekter aktiviteterna faktiskt ger och användas för att lära systemen vilka beslut och åtgärder som ger bästa effekt. Dessa kunskaper kan sedan återföras till optimeringsalgoritmerna.