BM Hospital Logistics System

BM Hospital Logistics System

BM HOSPITAL LOGISTICS SYSTEM™ är ett transportledningssystem speciellt anpassat för arbeten med transport och logistik på sjukhus.

Om BM Hospital Logistics System

Karolinska sjukhuset inledde digitaliseringen av sina patienttransporter 2005. Tillsammans med andra regioner har vi nu drivit fram utvecklingen och dagens system hanterar effektivt alla typer av transportuppdrag för både små och stora sjukhus.

BM Hospital Logistics System digitaliserar hela processen, eliminerar muntliga beställningar och onödigt pappersarbete. All information matas in en gång och levereras till rätt personer i rätt tid.

Dedikerade transportörer kan enkelt rapportera utförda uppdrag med sina smartphones, statistik och fakturaunderlag genereras automatiskt. Denna automatisering minimerar fel och ökar effektiviteten, vilket möjliggör hantering av fler uppdrag per dag med samma resurser.

Vill du veta mer?

Välkommen att boka in en kostnadsfri demo.

BM Hospital Logistics System

Programsystemet är ett skalbart, idealisk för landets största sjukhus såväl som för små avlägsna vårdplatser. Systemet stöder både central drift och separata tjänster för olika sjukhus och transportavdelningar inom regionen. Till exempel kan en enda transportledare hantera flera sjukhus samtidigt, även om beställningarna riktas mot specifika sjukhus.

Tilläggsmoduler

Interna transporter och logistik

Turhanteringsmodul

Godsspårningsmodul

Effektivt och användarvänligt

Systemets funktioner är skräddarsydda efter verksamhetens behov, vilket resulterar användarvänliga gränssnitt och praktiska funktioner.

Det digitala arbetssättet möjliggör effektiv informationshantering, säkra och spårbara transporter samt tydliga arbetsmetoder och ansvarsområden. Dedikerade transportörer sköter logistiken, vilket frigör värdefull tid för vårdpersonalen att ägna sig åt patientvård.

I komplexa verksamheter med olika uppdrag, kunder och leveransplatser skapar systemet ordning och reda, och förbättrar arbetsmiljön för personalen.