BM Hospital Logistics System

Transportledningssystem speciellt anpassat för arbeten med transport och logistik på sjukhus

BM HOSPITAL LOGISTICS SYSTEM™ är ett transportledningssystem speciellt anpassat för arbeten med transport och logistik på sjukhus och omfattar områdena transportbeställning planering, ledning, utförande samt spårning, uppföljning och fakturering av patient- och varutransporter.

Det började med att Karolinska sjukhuset ville digitalisera sina patienttransporter år 2005. Sedan dess har vi tillsammans med kunderna drivit utvecklingen framåt i rask takt och dagens lösning omfattar de flesta typerna av arbeten inom transport och logistik för både små och stora sjukhus. Systemet används idag av de flesta sjukhusen inom Region Stockholm, Uppsala och Värmland.

Med vårt intelligenta ledningssystem BM Hospital Logistics System™ kan allt digitaliseras. Ni slipper muntliga beställningar via telefon och allt onödigt pappersarbete. Alla detaljer om beställningar behöver bara matas in en gång och levereras därefter till rätt person i rätt tid. Återrapportering av utfört uppdrag sker med en enkel knapptryckning av transportören i sin smartphone och statistik/fakturaunderlag skapas därefter med automatik. Detta gör att risken för fel minimeras och att samtidigt arbetet blir effektivare med möjlighet att hantera fler uppdrag per dag med samma resurser.

Införandet av systemet går förvånansvärt snabbt och lätt. Inom 4-6 veckor har ni grundsystemet i drift och kan börja avlasta ordermottagningen rejält. Vi brukar se det som en trestegsraket. I det första steget hjälper vi er att få in rätt information i systemet vad gäller adresser, transportörer och de initiala tjänster ni vill erbjuda kunderna. I steg två sker driftsättningen med installation av programsystemet och utbildning av personalen. Det sista steget handlar förstås om att nyttja systemet men framför allt att arbeta vidare med ständiga förbättringar och att föra in allt fler tjänster som behöver digitaliseras. Här kommer våra erfarna verksamhetskonsulter väl till pass med kunskaper om hur andra sjukhus arbetar.

BM Hospital Logistics System™ är ett programsystem som är väldigt skalbart och kan används av landets största sjukhus men också av små utlokaliserade vårdplatser där det kanske bara finns en vaktmästare som jobbar deltid och hanterar sina egna jobb. Oftast driftas systemet centralt och separata tjänster (siter) skapas för regionens olika sjukhus och transportavdelningar, vilket t ex innebär att transportbeställningarna sker mot ett visst sjukhus men en och samma transportledare kan hantera flera sjukhus samtidigt.

Systemet består av en grundtjänst och ett antal tilläggsmoduler.

Vårt transportledningssystem för interna transporter på sjukhus har utvecklats under 15 år i nära samarbete med de största sjukhusen i Sverige. Funktionerna är helt anpassade efter behoven i verksamheten vilket har gett användarvänliga användargränssnitt och funktioner som fungerar i praktiken och som går snabbt och enkelt att använda för både beställare, arbetsledare och transportörer.

Att införa ett digitalt arbetssätt innebär inte bara att all information hanteras på ett bra sätt och att transporter blir säkra och spårbara. Även arbetsmetoder, arbetsflöden och ansvarsområden blir tydliga när systemen kan hjälpa till att styra upp vem som ska göra vad, och när. I verksamheter som dessa som har många olika typer av uppdrag och där det finns många olika kunder och leveransplatser är det särskilt viktigt att få ordning och reda på verksamheten och skapa en bättre arbetsmiljö för personalen.