BM FetchPlanner System

BM FetchPlanner® System

BM FETCHPLANNER® är ledningssystemet för miljö- och renhållningsbranschen. Arbetar du med miljötjänster och renhållning har du kommit rätt.

Om BM FetchPlanner® System

FetchPlanner skapades 1999 baserat på ett enkelt önskemål om att kunna visualisera sopkärl på en karta.

Därefter har vi tillsammans med våra kunder utvecklat och förfinat FetchPlanner till att bli ett avancerat men enkelt system som hjälper våra kunder att digitalisera och kvalitetssäkra sitt dagliga arbete.

Systemet ger er transportorganisation, ekonomiavdelning och kundservice det verktyg som behövs för att enkelt och effektivt kunna utföra sina arbetsuppgifter. Systemet digitaliserar arbetsflödet omfattar bl.a. funktioner för ledning, utförande, kvalitetssäkring och fakturering och kan integreras mot andra system.

FetchPlanner används idag i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland.

Vill du veta mer?

Välkommen att boka in en kostnadsfri demo.

Kvalitetssäkring och automatisering med BM FetchPlanner System 

FetchPlanner innehåller funktioner för att planera, följa upp och kvalitetssäkra uppdrag och transporter inom renhållningsbranschen med hjälp av funktioner som ruttoptimering, containerhantering och appar för fordonen.

FetchPlanner automatiserar allt arbete hela vägen från planering till fakturering vilket hjälper er att spara både tid och pengar.
Självfallet har vi även som mål att ersätta all er pappershantering och utnyttja mervärdet med digitalisering!

Verksamhetsstöd för BM FetchPlanner® System

Vi erbjuder erfaren hjälp med t.ex. projektledning, upphandlingar, verksamhetsstöd och utförande av ruttoptimeringar så väl som stöd i er dagliga verksamhet.

Att införa ett digitalt arbetssätt innebär inte bara att all information hanteras på ett bra sätt och att turer och uppdrag blir optimerade och spårbara. Även arbetsmetoder, arbetsflöden och ansvarsområden blir tydliga när systemen kan hjälpa till att styra upp vem som ska göra vad, och när.

Vi på BM System har lång erfarenhet och kunskap i branschen och kan ge er det stöd ni behöver för att få till en effektiv, smidig och tydlig arbetsprocess i FetchPlanner för all er personal.

FetchPlanner NX

Ni kan anpassa tillgång, rättigheter och utseende för era användare baserat på deras arbetsroller och arbetsuppgifter. 

För era transportledare finns de vyer som behövs i ett system för att kunna planera, optimera rutten och följa upp utförandet. Vår lägesbild ger en överskådlig vy som visar de aktiva turerna i realtid. Där presenteras dagens arbete med tydliga färger och statussymboler, med information hämtad från era fordon.  

FetchPlanner – Mina sidor

Era slutkunder kan logga in på ”Mina Sidor” för att få enkel tillgång till information, e-tjänster, hantera sina uppgifter och skapa ärenden direkt till er kundservice.

Appen för fordonen – FetchPlanner Mobile

FetchPlanner finns för surfplattor samt mobiltelefoner med Android operativsystem. Era förare får en tydlig körlista med kartbild presenterad.

Vågar och identifieringsutrustning med RFID-läsare kan kopplas till den mobila programvaran så tömningarna med automatik registreras direkt in i systemet. Förarna behöver bara ange eventuell avvikelse i körlistan.

Tilläggsmoduler

Ekonomi

Ruttoptimering

Ärendehantering

Mina sidor

BM FetchPlanner® System arbetssätt för systemutveckling

FetchPlanner har utvecklats i samarbete med våra kunder i mer än 20 år. Vi strävar efter att göra ett avancerat system som är enkelt att använda och lära sig.