BM FetchPlanner System

Ett komplett ledningssystem för miljö- och renhållningsbranschen

BM FETCHPLANNER® är ett komplett ledningssystem för miljö- och renhållningsbranschen. Systemet är inriktat på digitalisering, automatisering och optimering av arbetet och omfattar bl a planering, ledning, utförande, uppföljning och fakturering.

Arbetar du med miljötjänster och renhållning har du kommit rätt! FetchPlanner skapades 1999 baserat på ett enkelt önskemål om att kunna visualisera sopkärl på en karta.

Därefter har vi under de senaste 20 åren tillsammans med våra kunder utvecklat och förfinat FetchPlanner, till att bli ett komplett system som hjälper våra kunder att digitalisera och kvalitetssäkra sitt dagliga arbete.

FetchPlanner är ett system som tillsammans med digitala kartor och positioneringstjänster ger era chaufförer och transportledare det verktyg som behövs för att enkelt och effektivt utföra sina arbetsuppgifter. Systemet har även funktioner för optimering, kan skapa fakturaunderlag, rapporter, automatisering av ert arbete samt möjligheten till integration mot andra system.

FetchPlanner används idag av entreprenörer och kommuner inom Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland.

Systemet innehåller funktioner för att planera, följa upp och kvalitetssäkra uppdrag och transporter inom renhållningsbranschen med hjälp av funktioner som ruttoptimering, containerhantering och appar för fordonen.

Stort fokus finns på funktioner för avvikelsehantering och kvalitetssäkring då en effektiv hantering av dessa områden hjälper er att spara både tid och pengar.

Inriktningen är också att ersätta pappershantering och utnyttja mervärdet med digitalisering.

Vi brukar dela upp digitaliseringsarbetet i tre faser och våra erfarna verksamhetskonsulter hjälper er hela vägen med ”best practice” och ser till att ni får önskad effekt i er verksamhet.

Planeringsfasen
Här görs en genomgång av den nuvarande verksamheten och vilka initiala behov som finns avseende era verksamhetsprocesser och hur FetchPlanner kan användas för att stödja dessa.

Installationsfasen
Ledningssystemet installeras snabbt och enkelt och personal utbildas på de nya arbetsprocesserna och verktygen i FetchPlanner.

Driftfasen
Efter installationen handlar det inte om att förvalta ett statiskt system utan om att
ständigt söka efter nya förbättringar som höjer kvalitén eller minskar kostnaderna. Arbetsmetoder förfinas och utvecklas allteftersom kunskaperna om de nya verktygen ökar och effektiviseringar och kvalitetsförbättringar kan genomföras i rask takt. Vår supportavdelning hjälper er snabbt om ni får något problem och våra verksamhetskonsulter är alltid redo att hjälpa er utveckla era tankar och idéer till verklighet.

För att underlätta tillhandahåller vi även drifttjänster till en låg månadskostnad. Vi ansvarar då för att den dagliga driften är säker, att backup tas med jämna intervaller, att uppdateringar av servrar sker samt tredjepartslicenser.

Vi erbjuder även erfaren hjälp med t ex projektledning, upphandlingar, verksamhetsstöd, utförande av ruttoptimeringar och inventeringsjobb.

BM FetchPlanner® är ett programsystem som är väldigt skalbart. Det används idag av företag med några få fordon och ett begränsat område, upp till företag med hundratals fordon som ansvarar för stora områden. Våra licensmodeller gör implementationen av systemet smidig och helt anpassningsbar efter er organisations storlek och behov.

Fordonsprogram – FetchPlanner Mobile Android
Mobil programvara (FPMA) finns för fordonsdatorer och surfplattor samt mobiltelefoner med Android´s operativsystem. Era förare får en tydlig körlista med kartbild presenterad. Vågar och identifieringsutrustning med streckkoder och RFID kan kopplas till den mobila programvaran. Med taggade kärl och fordon med våg så registreras tömningarna automatiskt med vikt direkt in i systemet. Förarna behöver bara registrera eventuell avvikelse i körlistan.

Kontorsprogram – FetchPlanner NX och FetchPlanner Industrial
Era transportledare har enkel tillgång till systemet genom en webbklient, FetchPlanner NX, där en överskådlig vy visar live hur arbetet med dagens turer fortlöper genom tydliga statussymboler och textinformation med jämförelser av historiska utföranden för turerna, allt presenterat med en karta i botten. FetchPlanner NX har även moduler för kundtjänstmedarbetare samt storkundsinloggning där t ex ett fastighetsbolag kan se enbart sina behållare och när de ska tömmas, historik och ev. avvikelser. Samtliga funktioner för debitering och fakturering finns i FetchPlanner NX.

Det finns även en kontorsklient, FetchPlanner Industrial, som innehåller ruttoptimering och andra avancerade funktioner.

FetchPlanner har utvecklats i samarbete med våra kunder under 20 år. Funktioner diskuteras inom ramen för vår användarförening innan de utvecklas, synpunkter och idéer fångas upp genom en nära kontakt med alla våra användare.

Vi strävar efter att göra ett avancerat system med många bra funktioner samtidigt som FetchPlanner ska vara enkelt att använda och lära sig. Funktioner som bygger på ny teknik tillförs också kontinuerligt för att skapa ett modernt system.

Att införa ett digitalt arbetssätt innebär inte bara att all information hanteras på ett bra sätt och att turer och uppdrag blir optimerade och spårbara. Även arbetsmetoder, arbetsflöden och ansvarsområden blir tydliga när systemen kan hjälpa till att styra upp vem som ska göra vad, och när. I verksamheter som har många olika typer av uppdrag och där antalet tjänster och kunder kan variera stort är det särskilt viktigt att få ordning och reda på verksamheten och skapa en bra arbetsmiljö för personalen.

BM FetchPlanner Jira

Introduktion till Jira Servicedesk, en smidig och användarvänlig portal för ärendehantering.