BM System och Bintel i samarbete

Behovsstyrd tömning av sopkorgar skapar trygghet för boende och bättre arbetsmiljö för de som skall hålla staden ren

Håll Sverige rent är en ideell obunden stiftelse, som tittar på hur insamling av skräp och avfall ska hanteras för att på bästa sätt minska nedskräpningen i det offentliga rummet. BM System och Bintel arbetar sedan första april aktivt med Sveriges största installation av uppkopplade sopkorgar. Genom insamling av data och ruttoptimering skapas förutsättningar för en bättre insamling av avfall och en minskad mängd nedskräpning.

I en rapport publicerad av Håll Sverige rent visar resultaten att människors tillit och förtroende för olika samhällsaktörer kan skadas av nedskräpning som sker i offentlig utomhusmiljö. Det kan i sin tur även påverka vad som känns otryggt i bostadsområdet, närområdet och samhället i stort. Datadriven avfallshantering å andra sidan motiveras ofta med reducerade transportkostnader. I sanningens namn är detta ofta en mindre del av den totala besparingen i digitaliseringsprojekt. Vi ser att det faktiskt finns andra intressantare effekter i resultaten från det pågående projektet där hittills 435 papperskorgar kopplats upp med Bintels lösning och via BM Systems ruttoptimering genererar arbetsordrar för de korgar som behövs tömmas innan de genererar nedskräpning.

”Med hjälp av sensorer i papperskorgar mäter vi nivån av avfallsmängder och tillsammans med machine learning i Bintels plattform genererar vi insikter med vilka en ruttoptimering kan göras. Vi ser tydliga resultat, i samtliga projekt med uppkopplade kärl i offentlig miljö, att denna lösning bidrar till ökad trygghet och minskad nedskräpning”.

Michael Wictor, VD på Bintel.

Resultaten från fas ett i projektet talar sitt tydliga språk:

Projektfas två startar i augusti och skall fokusera på optimering för att ytterligare minska körsträckorna. Vidare skall det baserat på den data kring genererade avfallsmängder som skall analyseras för att ge underlag gällande vilken storlek på kärl som behövs på olika platser samt om korgarna behöver balanseras om, dvs minskning/komplettering av korgar på vissa ställen.

”Detta är ytterligare ett steg för våra intelligenta ledningssystem, där vi med hjälp av data från Bintel automatiskt kan generera upp behovsstyrda optimerade turer. Väldigt roligt att redan i ett så här tidigt skede se vilka positiva effekter digitaliseringen medför. Nu fortsätter vi med steg två där vi fokuserar på miljömålen med sikte på reducerad klimatpåverkan och med samma utförandekvalitet”.

Per Bergström, VD på BM System.

För mer information

Mats Wärme, Affärsutvecklare på BM System
Telefon: 0725-21 55 54
E-post: matsw@bmsystem.se

Michael Wictor, VD Bintel
Telefon: 0707-36 71 74
Epost: michael.wictor@bintel.se

Om BM System
BM System är ett Uppsala-baserat mjukvaruföretag som grundades 1991. Verksamheten består av utveckling och marknadsföring av våra egna produkter samt konsultverksamhet och projektledning. För mer information, se www.bmsystem.se

Om Bintel
Bintel grundades 2018 i Helsingborg och erbjuder smarta IoT-lösningar för en effektivare och mindre resurskrävande avfallshantering. För mer information, se www.bintel.se

Boka demo nu!

Boka en demo redan idag och se fördelarna. Vi återkommer till dig så snart som möjligt