Skräddarsydda system

Driftsäker och kraftfull applikationsplattform

BM APPLICATION PLATFORM™ är vår driftsäkra och kraftfulla applikationsplattform som vi använder för att snabbt och effektivt utveckla intelligenta verksamhets- och ledningssystem med koppling till mobilitet inom t ex transport, service eller distribution.

Alla verksamheter är unika. Att bygga ett IT-system som stödjer många olika typer av verksamheter är svårt och den traditionella uppfattningen är att man ska låta kunderna (eller deras konsulter) lägga ner hundratals eller kanske tusentals timmar på att konfigurera generella system så att det till slut passar dem hyfsat, men inte fullt ut. Vi tänker tvärt om. Vi är bättre på att bygga system än kunderna och kan utveckla tjänsterna precis som ni önskar utan kompromisser. Med vår flexibla plattform och våra skickliga utvecklare kan vi snabbt ta fram systemtjänster med nya skräddarsydda klienter, appar och med en affärslogik som är helt anpassad efter er verklighet. Systemen blir på detta sätt heller inte onödigt stora och komplexa och vi levererar dem gärna som en molntjänst som vi driftar åt er.

Med moderna verktyg är det möjligt att digitalisera alla typer av verksamheter. Det viktigaste är att all viktig information ska finnas tillgänglig för den som behöver den i rätt tid, och att informationen är spårbar och tillgänglig även efter att arbetet är utfört. Detta kräver stabila system och ett genomtänkt arbetsflöde men framför allt enkla och användarvänliga klienter som personalen kan (och vill) nyttja både för inmatning och presentation.

När all information är digitaliserad finns stora möjligheter att effektivisera verksamheten och samtidigt öka kvaliteten. Det är här vår expertis kommer väl till pass. En dator är trots allt mycket bättre på att beräkna optimala rutter, att schemalägga resurser eller att komma ihåg och påminna om viktiga åtgärder som måste utföras. Arbetet blir mer strukturerat och fel och misstag minimeras.

Vår plattform är speciellt användbar när du har personer, fordon eller gods ute i fält som ska planeras, ledas och följas upp. Plattformen har färdiga programmoduler för t ex kommunikation, app-hantering, digitala kartor, ruttoptimering och en stabil och driftsäker infrastruktur som är byggd för att hantera mycket trafik. Vi är också mycket vana vid att koppla upp till andra programsystem för att hämta eller lämna data via alla möjliga typer av gränssnitt.

Ett typiskt projekt inleds med en förstudie där våra erfarna verksamhetskonsulter går igenom era behov och önskemål och ger råd och tips om hur man kan förändra arbetsmetoder och flöden. Därefter tar vi fram ett komplett förslag med specifikationer och tidsuppskattning, och kalendertidsplan. Efter beställning tar en av våra projektledare över och genomför utvecklingsprojektet inklusive driftsättning tillsammans med er. Därefter börjar nyttjandet av de nya tjänsterna och den spännande resan med ständiga förbättringar där vi följer med och stöttar och hjälper er vidare.

Förutom att vi har lång erfarenhet av utveckling av arbetsordersystem är vi experter på mobilitet, positionering och GIS. Våra utvecklare har också stora kunskaper inom området optimering och AI där vi bl a har ett djupt samarbete med optimeringsteamet på Uppsala Universitet.

Kontakt oss gärna för en första förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa er att digitalisera och effektivisera er verksamhet!