Plogbilar som arbetar med high-tech

I IT-systemet som BM System tagit fram för Svevia rapporteras i realtid var 1 500 bilar i snöröjningen befinner sig, vad de gör och hur mycket salt och sand de gör av med.

Svevia sköter drift, underhåll och service av vägar, gator och broar över hela Sverige. Största uppdragsgivaren är Trafikverket, men även vissa kommuner och enskilda väghållare köper företagets tjänster. Svevia gör mycket annat också.

När det gäller vägunderhåll och framför allt snöröjning och halkbekämpning, har verksamheten utvecklats enormt de senaste åren. Genom BM System och deras produkt BM Road Service har Svevia numera total kontroll över de 1 500 fordon som är i tjänst (både underentreprenörer och egna). Hårdvaran, en BlueTex GPS III levereras av BM:s samarbetspartner Mowic och finns i alla Svevias fordon för snöröjning.
Det är ett stort ansvar som vilar på Svevia när första snöfallet kommer och blixthalkan slår till över hela Sverige.

Snö och halka
Landets vägnät är indelat i olika områden, med beredskapshavare på jour. För varje område finns ett driftskontrakt upprättat som anger vad som gäller för det området. Olika kriterier gäller för respektive område för att snöröjning eller halkbekämpning ska aktiveras. Det kan vara att en viss snömängd har fallit eller att halkan (mätt i friktionstal) har nått en viss nivå.

När kriterierna uppfylls startar beredskapshavaren aktiviteterna med att kontakta resurserna eller delar av dem. Fordonen startar och systemet börjar registrera vad som händer.

Fordonens aktiviteter och positioner rapporteras in till platschefer och arbetsledare i realtid. I vissa fall är det föraren själv som genom en knapptryckning meddelar vilken aktivitet han utför. I andra fall sköts det helt automatiskt, om fordonet är utrustat med avkännare som signalerar när det plogar, saltar eller sandar.

Alla aktiviteter loggas, dels för Svevias del, dels för Trafikverkets. Att ha den totala kontrollen underlättar styrningen av resurserna och är bra för uppföljningen.

”Svevia ligger i framkant på det här området. Mycket tack vare GPSpositioneringen och det här systemet.”

Patrik Lidström, Svevia

High-tech-salt
Det är inte bara positionerna som systemet genererar. Man kan också få information om hur mycket salt och sand som sprids ut, och var. I dag är en saltspridare en high-tech-utrustning som kan ställas in exakt på hur många gram salt som ska spridas och vilken spridningsbredd som gäller, anpassat till bilens hastighet. Föraren styr detta via en datorpanel i styrhytten. Denna, och annan information går att lägga in i rapporteringen.

Det finns en möjlighet att även arbeta med ruttoptimering, men det görs i allmänhet inte, eftersom snöröjning ofta måste prioriteras efter hur mycket och var snön faller, var det är plogat senast, etc. Det är dynamiska scenarier, som arbetsledarna och förarna på plats kan klara ut bäst. Inom vissa områden är ändå människan oslagbar.

Patrik Lidström är utvecklingskoordinator och säkerhetschef på Svevia.

– Jag är mycket nöjd med BM:s arbete. I början hade vi en aktiv dialog med dem och de har levererat bra lösningar på de kravställningar vi har haft.

– Jag har hört från olika håll att Svevia ligger i framkant och leder utvecklingen på det här området. Mycket tack vare GPS-positioneringen och det här systemet. Totalt sett har samarbetet fungerat mycket bra, säger Patrik Lidström.