• Mötande lastbilar

  Larm som alltid måste fungera

  Kundberättelser

  ”Vi kan aldrig stänga butiken, vi måste hålla igång dygnet runt, årets alla dagar ”, säger Mikael Sjögren på SOS ALARM. Det är höga krav som ställs på personal och system. B&M Systemutveckling är en pålitlig partner när systemet behöver uppdateras eller nya funktioner ska utvecklas.

  SOS Alarms huvuduppgift ä att svara för nödnumret 112. Andra viktiga samhällstjänster är alarmering av räddningstjänsten, prioritering och dirigering av ambulansuppdrag. Företaget har även en viktig roll i samhällets krisberedskap.

  Utöver detta erbjuder SOS Alarm säkerhetstjänster som till exempel mottagning av brand-, inbrotts-, person- och trygghetslarm. SOS Alarm är ett aktiebolag som ägs till 50 procent av staten och till 50 procent av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.
  Mikael Sjögren är chef för utvecklingsavdelningen.

  – Vi kan aldrig stänga butiken, säger han. Vi måste hålla igång dygnet runt, årets alla dagar och det ställer krav på både bemanning och system. Därför arbetar vi med system som är dubbelt säkrade, till och med trippelt.

  Inom området säkerhetstjänster ryms olika sorters larm, det kan vara för byggnader som brandlarm (automatiskt eller manuellt) eller larm på fabriker, allt från kärnkraftverk till kycklingfarmar. Men det kan också röra sig om larm hos mobila enheter, oftast personer eller bilar. Och det är här som B&M:s IT-system kommer in i bilden. Dels finns det överfallslarm som värdetransporter och andra är utrustade med, dels trygghetslarm på till exempel äldreboende.

  Personer med utsatta positioner och med riskfylld verksamhet som ensamarbetande, skogsarbetare och socialarbetare kan också vara utrustade med ett larm. Med ett tryck på larmknappen får SOSoperatören information om vem den nödställde är, vilken position han eller hon har samt hjälpbehovet. Det finns även personlarm med så kallat fall-larm, som utlöses om bäraren hamnar i ett horisontellt läge.

  Information automatiskt
  Utöver personens identitet kan annan information om till exempel arbetsgivare, kontaktpersoner, behov av speciella mediciner etc lagras och läggas ut på larmoperatörens bildskärm. På så vis kan hjälppersonal komma bättre förberedd. När ett larm utlöses kopplas omedelbart en förbindelse upp med SOS-centralen via B&M:s servrar. Via GPS eller GSM kan larmoperatören se vem som larmat, vad som har hänt (till exempel överfall eller fall) och exakt var den larmande befinner sig. Allt detta kommer upp på skärmen hos larmoperatören med en karta.

  Larmar rätt
  Beroende på händelsens art och åtgärdsplan ser SOS Alarm till att snabbt larma ut rätt hjälpinsatser, till exempel räddningstjänst, polis, väktare eller ambulans och på så vis minskas skadeverkningarna. Det här är en trygg vetskap för utsatta personer.

  Är det en skogsarbetare som har fallit omkull så kanske en arbetsledare i närheten ska kontaktas, är det ett inbrottslarm så kan det vara väktare som ska tillkallas, men om det är en värdetransport som larmar är det förmodligen polisen som ska kopplas in.
  Men uppdraget är inte alltid slut med det, det kan behövas uppföljning. Om till exempel det är en stulen bil, så kan polisen behöva löpande positionsangivelser.

  Man kanske tror att det räcker att ha en mobiltelefon med sig i dag, men den kan man tappa, den kan vara utanför täckningsområdet och den går inte att spåra lika lätt. En mobiltelefon kan man bara spåra till vilken sektor och på vilket avstånd den finns från en telefonmast, inte exakt var den är. Numera finns det appar till smarta telefoner som kan berätta var de är, men det hjälper inte om man är utom räckhåll.

  Camilla Bergman är systemförvaltare på SOS Alarm.
  – B&M Systemutveckling utgör ett viktigt stöd i utvecklingen av våra tjänster, säger hon. Till exempel när teleoperatören bytte SMS-protokoll. Då behövde hela systemet förnyas. Det gick otroligt smidigt. B&M ställde upp och hjälpte till omedelbart.

  Mikael Sjögren:
  – De kan sin sak. B&M har kompetensen. De löser problemet när det uppstår och det är det som behövs.