Välkommen till BM System

Intelligent Management Systems

Road Service

Säkra vägar som är körbara i alla väderförhållanden ger stor samhällsnytta och trygghet för landets trafikanter. Även på sommaren behöver gator och parker skötas om för att skapa en säker och funktionell och trevlig utemiljö för invånarna.

Vi är experter inom detta område och hjälper er att digitalisera och organisera verksamheten så att underhållet kan hålla en hög standard och bli så kostnadseffektivt som möjligt samtidigt som personalen får en bättre arbetssituation.

Ledningssystem för vägunderhåll

Recycling

Återvinning är en av de viktigaste åtgärderna för ett långsiktigt hållbart nyttjande av resurserna på vår planet. Det ligger i sakens natur att även själva arbetet med återvinning ska ske på ett effektivt och miljövänligt sätt. Det ska vara lätt och smidigt för både medborgare, beställare och utförare att jobba med återvinning.

Med våra system effektiviserar vi arbetet genom att digitalisera hela processen. Miljöpåverkan i form av utsläpp minskas genom att körsträckor och antalet fordonsresurser minimeras med hjälp av våra avancerade ruttoptimeringsverktyg.

Ledningssystem för renhållning

Hospital Logistics

På större sjukhus pågår aktiviteter dygnet runt. Patienter, varor och utrustning flyttas mellan avdelningar och allt måste hanteras snabbt och effektivt. Transporterna behöver samtidigt ske på ett säkert och tryggt sätt för patienterna och det är viktigt att t ex mediciner, gas eller blodplasma hamnar på rätt avdelning, i rätt tid.

Med våra digitala ledningssystem blir allt arbete enklare och effektivare för både beställare, arbetsledare och transportörer. Arbetet flyter utan onödig stress och varje ärende kan hanteras med omsorg och hög precision.

Ledningssystem för sjukhus

Timber Logistics

I Sverige finns det mycket skog. Avverkat virke av rätt sortiment ska transporteras till rätt fabrik, i rätt tid, annars påverkas t ex produktionen av papper. Av miljöskäl är det också viktigt att minimera körsträckor och välja lämpligaste fordonsresurs för uppdraget. Förarna måste också kunna hitta fram till det aktuella väglagret, även i de djupaste skogarna.

Med hjälp av digitalisering och vårt specialutvecklade ledningssystem blir det möjligt att hantera alla dessa krav på ett enkelt sätt.

Ledningssystem för virkestransporter

Security

Personer i utsatta situationer eller förare av värdetransporter har behov av att snabbt få hjälp och stöd vid en nödsituation. För system som hanterar larm från mobila enheter ställs särskilt höga krav på tillgänglighet och driftsäkerhet.

Vi var först i världen med att utveckla GPS-baserade trackingsystem och våra system har använts av försvar, polis och säkerhetsföretag i mer än 25 år för att göra arbetet säkrare och tryggare för medarbetarna.

Larmsystem för personer och fordon

Custom Applications

Olika verksamheter behöver olika typer av verksamhetsstöd i form av anpassade IT-system och skräddarsydda digitala plattformar.

Vi utvecklar kundanpassade programvaror och system baserat på vår driftsäkra och kraftfulla applikationsplattform (som även används i våra egna produkter). Där finns en bakomliggande arkitektur som är inriktad på mobilitet, dvs för verksamheter med mobila resurser inom t ex transport, logistik, service eller underhåll. BM Systems expertis används och helt skräddarsydda lösningar tas fram utan kompromisser till en rimlig kostnad.

Skräddarsydda ledningssystem

Optimisation

Digitalisering är bara det första steget. När digitaliseringen av informationen i en verksamhet är genomförd är det dags för nästa steg – Optimering. Digitalisering ger ofta minskade kostnader i form av framförallt minskad administration och automatisering av enklare arbetsuppgifter. Optimering däremot kan ge mycket stora vinster i form av både minskade kostnader, högre effektivitet och minskad miljöpåverkan.

Våra avancerade optimeringsalgoritmer som även nyttjar AI används i våra egna produkter men vi levererar dem också som separata paketlösningar för användning i andra system där det finns behov av optimering.

Optimeringssystem

Bli en av oss!
Tillsammans skapar vi banbrytande system,
delar kunskap och strävar alltid efter att bli bättre

INTEVJUER

Vad tycker våra anställda om att jobba på BM System, Man Dan och Kristofer berättar

 • Man Dan, Sofware Developer
  Jag jobbade inom skolan i några år innan jag kände att jag ville byta bana. Jag läste att det fanns en efterfrågan på systemutvecklare och folk som kunde programmera. Då visste jag inte vad programmering var för något, men jag testade lite online och gick sen en introkurs i Java.
 • Kristofer, Application Consultant
  Jag sökte mig faktiskt inte alls till BM, det var BM som sökte sig till mig. När jag jobbade på Falu Energi och vatten skötte jag införandeprojektet med Fetchplanner från BM. I den vevan lärde jag känna några på BM och vi hade ett gott samarbete genom åren när jag fortfarande jobbade åt Falu Energi.

CASE STORIES

Ta del av våra kunders egna berättelser om hur våra system har hjälpt deras verksamhet att bli mer effektiva

 • BM System och Bintel i samarbete
  Håll Sverige rent är en ideell obunden stiftelse, som tittar på hur insamling av skräp och avfall ska hanteras för att på bästa sätt minska nedskräpningen i det offentliga rummet. BM System och Bintel arbetar sedan första april aktivt med Sveriges största installation av uppkopplade sopkorgar.
 • Larm som alltid måste fungera
  ”Vi kan aldrig stänga butiken, vi måste hålla igång dygnet runt, årets alla dagar ”, säger Mikael Sjögren på SOS ALARM. Det är höga krav som ställs på personal och system. BM System är en pålitlig partner när systemet behöver uppdateras eller nya funktioner ska utvecklas.
 • Södertälje sparade 3,5 miljoner kronor
  I Södertälje kommun har man gjort en radikal förbättring i kommunens strävan att eliminera slöseri och maximera nyttan av tillförda resurser. Det har skett inom vinterväghållningen som sparar 3,5 miljoner kronor och 80 procent av administrationstiden jämfört med tidigare.
 • Plogbilar som arbetar med high-tech
  I IT-systemet som BM System tagit fram för Svevia rapporteras i realtid var 1 500 bilar i snöröjningen befinner sig, vad de gör och hur mycket salt och sand de gör av med.

Boka demo nu!

Boka en demo redan idag och se fördelarna. Vi återkommer till dig så snart som möjligt